ЗАЩО ДА
ИЗБЕРЕТЕ НАС?

През годините сме срещнали най-различни предизвикателства, които са ни помогнали да изградим репутацията, която имаме и колектива, с който работим и постигаме нови успехи.

КАЧЕСТВО

Проектната документация, която получавате в края на съвместната ни работа, отговаря на най-високите изисквания за подробно и издържано графично оформление, за изясняване и на най-малката подробност на вашето инвестиционно намерение.

ВРЕМЕ

Избирайки да работите с нас, вие получавате партньор, който да ви съпровожда или представлява пред всички институции, етапи и стъпки в хода на проектиране, строителство и изпълнение. Можем да предложим съдействието си от смяна на предназначнието на имота, до изготвяне на интериорният проект и изпъленението на инвестиционното Ви намерение.
Проектните решения, които ще получите по време на съвместната ни работа ще са съобразени с Вашата гледна точка и очаквания, прокарана през нашият опит и знания, достигайки до най-изгодното и издържано решение, съгласно Вашите изисквания, бюджет и време за оптималното изпълнение на инвестиционното намерение.
Посредством тази технология ние създаваме триизмерен модел на вашият проект, използвайки конструктивни и архитектурни елементи в реалните им размери, както и действително оборудване и обзавеждане. Създавайки 3D модел, получаваме точни количествени сметки необходими за прецизното изпълнение и изчисление на разходите в хода на строителството.

ОТ ПРОЕКТА ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО – КАКВИ СА СТЪПКИТЕ?

Екипът на V&V architects Ви предлага да извървим целият път от началото до края редом с Вас, като тук сме си позволили да обясним различните стъпки и етапи, през които се минава от идеята за Вашият проект, до неговото изпълнение.
Group 439Group 486
Group 470Group 486
Group 473Group 486
About-1About-2
About-1About-2